Oferta

Kotłownie, instalacje przemysłowe, zbiorniki ciśnieniowe


Nasza oferta zawiera:

 • wykonanie instalacji ze stali węglowej i stopowej (kwasoodpornej),
 • spawanie stali węglowej i stopowej (kwasoodpornej),
 • montaż, naprawy i remonty kotłowni węglowych, gazowych i olejowych,
 • montaż, naprawy i remonty kotłów węglowych, gazowych i olejowych,
 • remonty i montaż pokładów rusztowych,
 • montaż maszyn i urządzeń branży przemysłowej i spożywczej,
 • wykonujemy również montaż , remonty i naprawy urządzeń energetyki cieplnej i przemysłowej polegających na:
  – wymianie orurowania w kotłach parowych i wodnych- remontach pokładów rusztowych

  – naprawach wymienników cieplnych

  – wykonaniu instalacji sprężonego powietrza

  – wykonaniu wewnętrznych instalacji gazowych i olejowych oraz do przesyłu innych materiałów niebezpiecznych

  – wykonaniu rurociągów parowych i wodnych

250px

Oferujemy także:

 • serwis kotłowni,
 • dozory techniczne.
 • wymianę orurowania w kotłach parowych i wodnych
 • wykonanie rurociągów parowych i wodnych,
 • wykonanie instalacji kwasoodpornej dla branży spożywczej,
 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza,
 • montaż, naprawy i remonty urządzeń energetyki cieplnej podlegających pod UDT,
 • produkcja naprawy i montaż wymienników, zbiorników ciśnieniowych i innych urządzeń,
 • wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i olejowych oraz innych do przesyłu materiałów niebezpiecznych,
 • wykonanie instalacji grzewczych,
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,
 • budowa wymiennikowni,
 • remonty i naprawy urządzeń ciśnieniowych , kotłów parowych , kotłów wodnych , stałych zbiorników  ciśnieniowych,


 Nasza firma uprawniona jest przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawy urządzeń ciśnieniowych.


Logo